תקנון מבצע יום האשה

1.1. עורכת המבצע הינה סה קלייר בע”מ (להלן – “C’CLAIR”).

תקופת המבצע:
1.2.  בתאריך ה 8.3 ב 11:00 בבוקר יתחיל מבצע “יום האישה” ל24 שעות בלבד. המבצע ירד ב 9.3 בשעה 11:00.
 המבצע יערך בחנות במשה בקר 14 ראשל”צ, ברכישה טלפונית ובאתר סה קלייר. המבצע תקף על מגוון התכשיטים שבמלאי הקיים בחנות ובאתר בלבד. 
1.3. סה קלייר שומרת לעצמה את הזכות/, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה, באותו אופן שבו פורסם המבצע.
תנאי המבצע
1.4.  המבצע יערך לפי הפירוט הבא: כל לקוחה המעוניינת לרכוש בתקופת המבצע תקבל 15% הנחה על כלל הפריטים הקיימים במלאי למעט קטגוריית סייל (בהם הפריטים נמצאים בהנחה גבוהה יותר מ15%) . ההנחה תנתן ממחירים מלאים.
1.5. אין כפל הטבות או הנחות למעט צבירת נקודות המועדון . 
1.6.  השימוש בתקנון זה בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

החלפה:
1.7. החלפת תכשיטים שנרכשו בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של סה קלייר , כמפורט במדיניות החזרת המוצרים .
1.8. בביצוע החלפה רשאית הלקוחה להחליף את כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה תכשיטים בסכום ששולם בפועל. יש לציין כי בהחלפה לאחר תקופת המבצע לא תנתן הנחה על הפריט החדש. 
1.9. בביצוע החלפה/החזרה של פריט שנרכש טרם המבצע , לא יהיה ניתן לקחת תכשיט זהה תחת הנחת המבצע.
1.10 ניתן לרכוש במסגרת המבצע במזומן, אשראי, זיכוי ייעודי לאתר וגיפט קארד יעודי לחנות.
החזר כספי:
1.11. מתן החזר כספי בגין תכשיט שנרכש בתקופת המבצע, יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של סה קלייר, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.
1.12. לקוח המעוניין לקבל החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל פחות 5% כחוק.

זיכוי:
1.13 לקוחה המבקשת לקבל שובר זיכוי עבור חלק/ כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאית לקבל זיכוי בגין הסכום ששילמה בפועל עבור הפריטים שנרכשו.

אחריות:
1.14. סה קלייר לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, כגון אי קבלת SMS וולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע. 

כללי:
1.15. סה קלייר שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, סה קלייר שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.
1.16. על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.