תקנון מבצע קריסמס

1.1. עורכת המבצע הינה סה קלייר בע”מ (להלן – “C’CLAIR”).

תקופת המבצע

1.2  בין התאריכים 26/12-31/12/22 יתקיים מבצע “קריסמס” בחנות סה קלייר במשה בקר 14 בלבד. והחל מה28.12  גם באתר. המבצע תקף על מגוון התכשיטים שבמלאי החנות/האתר. 

1.3 .סה קלייר שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

תנאי המבצע

2.1 .המבצע יערך לפי הפירוט הבא: לקוחות הרוכשות בחנות או באתר זכאיות “להוריד מתנה מעץ המתנות” ברכישה מעל 299 ש”ח. ברכישה מעל 299 ש”ח תזכה הלקוחה במתנה אחת מהמגוון הקיים בקטגוריה ברכישה מעל 699 ש”ח הלקוח במתנה מהמגוון הקיים בקטגוריה, ברכישה מעל 1299 ש”ח הלקוח יקבל מארז בו 2 מתנות פרימיום במתנה מהמגוו המוצע בקטגוריה.

*תנתן בחירה של מתנה בכסף/בזהב/תפתיעו אותי.

*לא ניתן לבחור מתנה ספציפית.

*לקוחה שהורידה מתנה מהעץ לא תוכל להוריד מתנה בשנית גם אם התחרטה ורצתה להוסיף כסף כדי לקבל מתנה בדרגה גבוהה יותר.

*אין אחריות על המתנות

*לא ניתן להחליף מתנה שנבחרה גם אם נבחרה בטעות.

*המלאי מכל מתנה מוגבל- הלקוחה תקבל מתנה אקראית מתוך המלאי המוצע בקטגוריה באותו רגע נתון בלבד, במידה ויגמרו מתנות מסויימות, סה קלייר לא מחוייבת לחדש מלאי של אותה המתנה, כן תנתן מתנה חלופית שוות ערך למוצע בקטגוריה בהתאם להחלטת סה קלייר.

2.2 באם רכשה חברת המועדון בעסקת הטבת היומולדת בסכום לאחר ההנחות העולה על 498 (דהיינו 299 עבור תנאי מבצע כריסמס ועוד 199 עבור תנאי קבלת שרשרת היומולדת), תהיה זכאית לקבל גם את שרשרת סה קלייר 2022 וגם להוציא מתנת כריסמס מהעץ. באם רכשה בסכום העולה על 898 שח, תהיה זכאית לקבל גם מתנת פרימיום מהעץ וגם שרשרת יומולדת(דהיינו 699 שח עבור במבצע כריסמס ו199 עבור השרשרת יומולדת),  באם רכשה במעל 1498 תהיה זכאית למארז הגדול הכולל 2 מתנות פרימיום וגם לשרשרת יומולדת , (דהיינו 1299 עבור המארז ו199 עבור ההטבת יומולדת ).
לא ניתן להמיר את מתנת היומולדת למתנה מהעץ.

* אין כפל מבצעים.

*למען הסר ספק , באם הלקוח/ה יחליפו לאחר המבצע את הפריט/ים יזוכו בסכום בו שילמו בפועל.

*הטבת יומולדת תנתן ברכישה פיזית בחנות וטלפונית בלבד. לא ניתן לממש הטבת יומולדת דרך האתר.

*ההטבה תזכה את הלקוחה ב30% הנחה ברכישה אחת ועד ל3 פריטים, באם הלקוח/ה יחליפו את הפריט/ים לא תנתן ההטבה בשנית.

2.3  כל לקוח העומד בתנאי התקנון זכאי למתנה אחת בלבד/למארז לפי הסכום בו רכש.

2.4 השימוש בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

החלפה:

3.1 אין החלפות של מתנות שנבחרו מעץ המתנות מכל סיבה שהיא. כל שינוי כזה או אחר נתון לשיקול סה קלייר בלבד, יובהר ובמידה ויתבצע החזר כספי, הלקוח מוותר על המתנה שרכש וההחזר הכספי מותנה בהחזרת הפריט.

3.2 החלפת תכשיטים שנרכשו בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של סה קלייר , כמפורט במדיניות החזרת המוצרים .

בביצוע החלפה רשאי הלקוח להחליף את כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה תכשיטים בסכום ששולם בפועל.

3.3 בביצוע החלפה/החזרה של פריט שנכרש טרם המבצע , לא יהיה ניתן לקחת תכשיט זהה תחת הנחת המבצע.

3.4  ניתן לרכוש במסגרת המבצע במזומן, אשראי, זיכוי ייעודי לאתר וגיפט קארד יעודי למקום הרכישה בלבד באתר גיפט קארד אתר ובחנות גיפט קארד חנות בלבד.

החזר כספי:

4.1 מתן החזר כספי בגין תכשיט שנרכש בתקופת המבצע, יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של סה קלייר, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

4.2 לקוח המעוניין לקבל החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל פחות 5% כחוק.

4.3 יובהר, לקוח זכאי לקבל החזר כספי רק לאחר החזרת כל הפריטים שנרכשו באותה עסקה. כולל המתנה שקיבל באריזתה המקורית, וללא כל פגם.

4.4  לא ינתן החזר כספי על תכשיטים בהזמנה אישית וחריטות.

זיכוי:

  1. לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור חלק/ כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי בגין הסכום ששילם עבור הפריטים שנרכשו. ובתנאי שהחזיר את המתנה שקיבל.

אחריות:

  1. סה קלייר לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע. כמו כן לא תנתן אחריות על המתנות ואריזתם.

כללי:

7.1 סה קלייר שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, סה קלייר שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

7.2 על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.