Thank You

ההזמנה שלך נקלטה וממש בעוד רגע הגמדות הקטנות שלנו מתחילות להכין לך את ההזמנה!

אבל רגע לפני זה אני רוצה להגיד לך משהו

תודה!

אבל כזאת עם חיבוק ענקי, כמו שמוחצים את הבסטי מרוב אהבה!

תודה שבחרת לרכוש ולהשקיע באומנות הפרטית שלי

זו כנראה הסיבה לכך שאני אוהבת אותך גם מבלי להכיר 😉

With Love,
Yam